Springfinger

Ortopædisk Klinik i Hillerød

V / Christian Gottlieb

Telefon 4824 2740

www.ortopaediskklinik.dk

 

INFORMATION OM OPERATION FOR SPRINGFINGER

 

En springfinger opstår ved en forsnævring af seneskeden eller fortykkelse af en bøjesene, oftest ud for fingrenes grundled. Forsnævringen / fortykkelsen opstår ofte efter en irritation i senen / seneskeden. Nogle gange kan man fornemme en lille fortykkelse på senen.

Der er problemer med at bøje og strække fingeren. Nogle gange mærker man et lille smæld, når fingeren skal rettes ud.

Ofte kan springfingre behandles med en indsprøjtning med binyrebarkhormon, men det kan være nødvendigt at operere, hvor man spalter seneskeden, så der atter er plads til senen.

 

Forberedelse

Ved forundersøgelsen vil der blive spurgt om anden sygdom, brug af medicin og eventuelle problemer vedrørende tidligere indgreb i lokal bedøvelse.

 

Hvis du får Marcoumar, Marevan eller anden blodfortyndende medicin skal du oplyse om dette, hvorefter vi tager stilling til, om der skal holdes pause med medicinen forud for operationen.

 

Du må ikke have betændelse andre steder i kroppen, for eksempel kraftig forkølelse, influenza, luftvejsinfektioner eller være i antibiotisk behandling af anden årsag.

 

For at minimere risikoen for infektion beder vi dig vaske hånden grundigt med vand og sæbe på operationsdagen. Neglene skal være rensede og kortklippede og der må ikke være neglelak på. Eventuelle fingerringe skal fjernes inden operationen. Hånden skal være uden sår og rifter. Du bør ikke anvende lotion på hånden i 24 timer op til operationen.

 

Tag eventuelt 2 Panodil (Pamol, Pinex) á 500 mg 1 time før operationen. Du behøver ikke være fastende, da operationen foregår i lokal bedøvelse.

 

Påklædningen bør være med brede, løse ærmer. Undgå sko med snøre.

 

Operationen

Operationen forgår i lokalbedøvelse og tager cirka 15 minutter, men du skal regne med at være i klinikken cirka 1 time.

 

Efter operationen

Efter operationen får du en håndforbinding på, der tillader bevægelse af fingrene. For at undgå hævelse er det meget vigtigt at holde den opererede hånd højt. Efter operationen skal man bevæge fingrene.

 

Hver time skal du lave pumpeøvelser ved at række hånden så højt over hovedet som muligt og strække og bøje fingrene så meget som muligt 10 gange (påbegyndes dagen efter operationen).

 

Der må ikke bæres tunge ting med hånden. Hånden må bruges til mindre belastende opgaver så som tandbørstning, spise med kniv og gaffel og brug af tastatur.

 

Hvis der er gennemsivning af forbindingen det første døgn, skal du kontakte Ortopædisk Klinik og aftale tid til at få lagt en ny forbinding. Hvis klinikken er lukket, skal du kontakte egen læge eller 1813.

 

 

Forbindingen må ikke blive våd, anvend derfor en plasticpose som beskyttelse, når du tager bad.

Efter 2 dage kan forbindingen fjernes og erstattes med et plaster. Plasteret skal skiftes minimum hver anden dag, indtil trådene skal fjernes efter cirka 10 til 14 dage.

 

Det vil være en fordel, at have hjælp til daglige gøremål i de første dage.

 

Smertebehandling

Lokal bedøvelsen varer i 2 til 6 timer. At holde hånden højt og i ro er den vigtigste forebyggelse af smerter. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du tage 2 Panodil (Pamol, Pinex) á 500 mg højst 2 tabletter 4 gange dagligt.

 

Smerter og hævelse er i nogen grad forventeligt, men tiltager generne eller opstår der nye smerter, er det vigtigt, at du kontakter Ortopædisk Klinik med henblik på kontrol.

 

Arbejde

I ugerne efter operationen må der ikke komme tryk mod hånden og patienter med mere fysisk krævende arbejde, vil ikke kunne forvente at passe et fuldtidsjob før efter 3 til 4 uger, nogle gange går der længere tid.

 

Idræt

Idrætsaktiviteter kan påbegyndes, så snart trådene er fjernet, hvis ikke det drejer sig om specielt håndbelastende idræt. I så fald må der laves en speciel aftale med Ortopædisk Klinik.

Afvigelser fra denne instruktion er undertiden nødvendig på grund af særlige forhold, men vil i så fald blive aftalt i forbindelse med behandlingen her.

 

Komplikationer

Hånden kan være hævet nogle dage, men kun sjældent vil det være nødvendigt med fysioterapi, eventuelt suppleret med medicinsk behandling.

 

Infektion

Infektion vil sjældent forekomme. Hvis der opstår rødme, varme, hævelse og/eller der kommer tiltagende smerter eller feber kan det være tegn på begyndende infektion. Du skal da kontakte Ortopædisk Klinik. Hvis Ortopædisk Klinik er lukket, skal du kontakte egen læge eller 1813

 

Tab af følesans kan forekomme, men vil ofte bedres noget med tiden.

 

Der kan opstå ømhed omkring arret, som ligeledes vil aftage med tiden.

 

Mere kronisk hævelsestilstand (såkaldt refleksdystrofi) kan forekomme, det kræver langvarig fysioterapi eventuelt suppleret med medicinsk behandling.

Manglende eller ufuldstændig symptomfrihed kan forekomme.

 

Strækkemangel i mellemled kan opstå, men fortager sig oftest i løbet af uger til måneder af sig selv.

 

Ømhed af mellemled samt nogen hævelse af disse kan også ses i uger til måneder.

 

Bindevævsknuder i hulhånden ses hos personer med tendens til kuskehånd.

 

Bil

Man skal være i besiddelse af sin fulde førlighed for at måtte føre motorkøretøj. Du må ikke køre med forbinding på.

 

Mødetid 10 minutter før operationstidspunkt. Beregn ekstra tid til eventuel parkering.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Gottlieb

Speciallæge