SLIMSÆKSBETÆNDELSE I ALBUE

Ortopædisk Klinik i Hillerød

V / Christian Gottlieb

Telefon 4824 2740

www.ortopaediskklinik.dk

 

INFORMATION OM OPERATION FOR SLIMSÆKSBETÆNDELSE VED ALBUEN

(BURSITIS)

 

Slimsæksbetændelse opstår, når slimsække får tryk ved albue- og knæled, men kan en sjælden gang også opstå ved skulderled eller andre steder.  Er slimsækken først blevet fortykket og hævet, er der stor risiko for betændelse, selv om man får behandlet den med tømning, binyrebarkhormon og eventuelt antibiotika behandling, vil den ofte komme igen. Derfor vælger man ofte at operere.

 

Forberedelse

Ved forundersøgelsen vil der blive spurgt om anden sygdom, brug af medicin og eventuelle problemer vedrørende tidligere indgreb i lokal bedøvelse.

 

Hvis du får Marcoumar, Marevan eller anden blodfortyndende medicin, skal du oplyse om dette, hvorefter vi tager stilling til, om der skal holdes pause med medicinen forud for operationen.

 

På operationstidspunktet må man ikke have betændelse andre steder i kroppen, som for eksempel kraftig forkølelse, influenza, luftvejsinfektioner eller være i antibiotisk behandling af anden årsag.

 

Påklædningen bør være med løse, brede ærmer.

 

Operationen

Operationen foregår i lokalbedøvelse og tager cirka 30 minutter, men du skal regne med at være i klinikken i cirka 1 time.

 

Efter operationen

Forbindingen skal holdes tør indtil første skift efter 1 til 3 dage. Sårskift foretages hjemme eller i Ortopædisk Klinik. Ved gennemsivning må forbindingen skiftes i klinikken. Trådene bliver fjernet efter 10 til 14 dage.

 

Smerter og hævelse

Lokalbedøvelsen holder 2 til 6 timer. At holde armen højt og i ro er den vigtigste forebyggelse af smerter. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du tage 2 Panodil (Pamol, Pinex) á 500 mg højst 4 gange dagligt.

 

Arbejde

Patienter med fysisk krævende arbejde vil ikke kunne forvente at passe et fuldtidsjob før efter 4-6 uger.

 

Idræt

Det skal aftales med Ortopædisk Klinik, hvor hurtigt efter operationen man kan genoptage eventuelle idrætsaktiviteter.

 

Komplikationer

Hævelse af leddets omgivelser er meget almindeligt i de første dage, hvorfor tømning af hulrummet, hvor slimsækken har siddet, kan komme på tale ved kontrollen her. Antibiotika, binyrebarkhormon og eventuel skinne kan være nødvendig, for at afhjælpe problemet.

 

Overfølsomhed eller tab af følesans lokalt, hvor såret har været, er en hyppigt forekommende gene, der dog oftest vil aftage, eventuelt forsvinde helt med tiden.

 

Infektion

Infektioner kan forekommende, idet det i forvejen ofte drejer sig om et område, hvor der har været infektion, og hvor der kan opstå blødning efter indgrebet.

Til gengæld vil infektion sjældent være så alvorlig, at det ikke kan klares med antibiotika,  skinnebehandling og evt. åbning af såret,

 

Ortopædisk Klinik skal kontaktes hvis der kommer gennemsivning af forbindingen, eller hvis der opstår rødme, varme, hævelse, tiltagende smerter eller feber, som kan være tegn på begyndende infektion. Hvis Ortopædisk Klinik er lukket, skal du kontakte egen læge eller 1813 med henblik på eventuel behandling.

 

En sjælden gang kan slimsækken gendanne sig, i så fald må man operere en gang mere, for at få slimsækken bort.

 

Skulle der komme større hudproblemer med dødkødsdannelse, kan det blive nødvendigt at blive indlagt på sygehus. Denne komplikation er særdeles sjælden.

 

Bil 

Man skal være i besiddelse af sin fulde førlighed for at måtte føre motorkøretøj. Du må ikke køre med forbinding på.

 

Mødetid 10 minutter før operationstidspunkt. Beregn ekstra tid til eventuel parkering.

 

Hvis der er noget, der ønskes uddybet nærmere, er henvendelser her selvfølgelig altid velkomne.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Gottlieb

Speciallæge