KUSKEHÅND. ÅBEN OPERATION

Ortopædisk Klinik i Hillerød

V / Christian Gottlieb

Telefon 4824 2740

www.ortopaediskklinik.dk

 

INFORMATION OM ÅBEN OPERATION FOR DUPUYTRENS KONTRAKTUR (KUSKEHÅND)

 

Kuskefingre er en sygdom i håndens bindevæv, der forårsager skrumpning og knudedannelse i håndfladens bindevæv og medfører krumning af fingrenes led. Behandlingen kan i visse tilfælde bestå i at fjerne det fortykkede og skrumpede bindevæv, som er årsag til lidelsen.

 

Forberedelser

Ved forundersøgelsen vil der blive spurgt om anden sygdom, brug af medicin og eventuelle problemer vedrørende tidligere indgreb i lokal bedøvelse.

 

Hvis du får Marcoumar, Marevan eller anden blodfortyndende medicin skal du oplyse om dette, hvorefter vi tager stilling til, om der skal holdes pause med medicinen forud for operationen.

 

Du må ikke have betændelse andre steder i kroppen, for eksempel kraftig forkølelse, influenza, luftvejsinfektioner eller være i antibiotisk behandling af anden årsag.

 

For at minimere risikoen for infektion beder vi dig vaske hånden grundigt med vand og sæbe på operationsdagen. Neglene skal være rensede og kortklippede og der må ikke være neglelak på. Eventuelle fingerringe skal fjernes inden operationen. Hånden skal være uden sår og rifter. Du bør ikke anvende lotion på hånden i 24 timer op til operationen.

 

Tag eventuelt 2 Panodil (Pamol, Pinex) á 500 mg 1 time før operationen. Du behøver ikke være fastende, da operationen foregår i lokal bedøvelse.

 

Påklædningen bør være med brede, løse ærmer. Undgå sko med snøre.

 

Operationen

Operationen forgår i lokal bedøvelse og tager cirka 50 minutter, men du skal regne med at være i klinikken cirka 1½ time.

 

Efter operationen

Efter operationen får du anlagt en håndforbinding, der så vidt muligt tillader bevægelse af fingrene. For at undgå hævelse er det meget vigtigt, at holde den opererede hånd højt.

Hver time skal du lave pumpeøvelser ved at række hånden så højt over hovedet som muligt og strække og bøje fingrene så meget som muligt 10 gange (påbegyndes dagen efter operationen).

Der må ikke bæres med hånden. Hånden må bruges til mindre belastende opgaver så som tandbørstning, spise med kniv og gaffel og brug af tastatur.

 

Hvis der er gennemsivning af forbindingen det første døgn, skal du kontakte Ortopædisk Klinik og aftale tid til at få lagt en ny forbinding. Hvis klinikken er lukket, skal du kontakte egen læge eller 1813.

 

Forbindingen

Forbindingen skal holdes tør indtil første skiftning her i klinikken efter 1 til 3 dage. Vask på såret undgås indtil trådene fjernes 12-14 dage efter operationen. Er der særlig hævelse, kan det elastiske bind eventuelt løsnes noget og de aktive øvelser for fingrene skal intensiveres yderligere. Hjælper dette ikke, må Ortopædisk Klinik kontaktes med henblik på en ekstra kontrol

Forbindingen må ikke blive våd, anvend derfor en plasticpose som beskyttelse, når du tager bad.

Det vil være en fordel, at have hjælp til daglige gøremål i de første dage.

 

Smertebehandling

Lokal bedøvelsen varer i 2 til 6 timer. At holde hånden højt og i ro er den vigtigste forebyggelse af smerter.

 

Vi anbefaler at du tager:

Tbl.  Panodil (Pamol, Pinex)  2 stk. á 500 mg højst 4 gange dagligt.

 

Smerter og hævelse er i nogen grad forventeligt, men tiltager generne, eller opstår der nye smerter, er det vigtigt, at du kontakter Ortopædisk Klinik med henblik på en kontrol.

 

Arbejde

Der må ikke komme tryk mod hånden i 3 til 4 uger. Patienter med mere fysisk krævende arbejde vil ikke kunne forvente at passe et fuldtidsjob før efter 5 til 7 uger.

 

Idræt

Idræt kan påbegyndes, så snart trådene er fjernet og sårene er helede. Det vil sige cirka 2 til 3 uger efter operationen. Hvis det drejer sig om specielt håndbelastende idræt, vil der gå længere tid.

Afvigelser fra denne instruktion er undertiden nødvendig på grund af særlige forhold, men vil i så fald blive meddelt i forbindelse med behandlingen her.

 

Komplikationer

Hånden kan være hævet nogle dage, men kun sjældent vil det være nødvendigt med fysioterapi eventuelt suppleret med medicinsk behandling.

 

Infektion

Infektion vil være sjældent forekommende. Hvis der opstår rødme, varme, hævelse og/eller der kommer tiltagende smerter eller feber kan det være tegn på begyndende infektion. Du skal da kontakte Ortopædisk Klinik. Hvis klinikken er lukket, skal du kontakte egen læge eller 1813 med henblik på eventuel behandling.

 

Tab af følesans svarende til arret kan forekomme, men vil ofte bedres noget med tiden.

Der kan opstå ømhed omkring arret.

Mere kronisk hævelsestilstand (såkaldt refleksdystrofi) ses hos cirka 5 procent og kræver langvarig fysioterapi, eventuelt suppleret med medicinsk behandling.

Tab af følesans på den ene side af fingeren ses hos 1 til 3 procent.

Mangelfuld udretning af finger hos 25 til 30 procent.

Skinnebehandling samt fysioterapi kan blive nødvendigt.

Tilbagefald ses hos 50 procent i løbet af 1 til 5 år.

15 procent får brug for yderligere operationer.

 

Bil

Man skal være i besiddelse af sin fulde førlighed for at måtte føre motorkøretøj. Du må ikke køre med forbinding på.

 

Mødetid 10 minutter før operationstidspunkt. Beregn ekstra tid til eventuel parkering.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Gottlieb

Speciallæge