HAMMERTÆER

Ortopædisk Klinik I Hillerød

V / Christian Gottlieb

Telefon 4824 2740

www.ortopaediskklinik.dk

 

INFORMATION OM OPERATION FOR HAMMERTÅ I FODENS SMÅ TÆER

 

Hammertåsdannelse med eller uden skævstilling kan opstå ved fejlbelastninger eller efter skader, hvor knoglen har været brækket. Der kan også være en betydelig arvelig disposition, ophobning i visse familier, især i forbindelse med forfodsfald og hulfodsdannelse.

Der vil ofte være slimsæksbetændelse svarende til ligtorn, smerter og frem for alt problemer med at være i skoene. Af og til kan man klare sig med forfodsaflastende indlæg og passende fodtøj, mens det andre gange kan være nødvendigt at operere.

 

Forberedelse

Ved forundersøgelsen vil der blive spurgt om andre sygdomme, brug af medicin og eventuelle problemer ved tidligere indgreb i lokal bedøvelse og problemer med at tåle smertestillende medicin.

 

Hvis du får Marcoumar, Marevan eller anden blodfortyndende medicin, skal du oplyse om dette, hvorefter vi tager stilling til, om der skal holdes pause med medicinen forud for operationen.

 

På operationstidspunket må man ikke have betændelse andre steder i kroppen, for eksempel kraftig forkølelse, influenza, luftvejsinfektioner eller være i antibiotisk behandling af anden årsag.

 

Operationen

Vask foden grundigt på operationsdagen. Benyt strømper, som ikke fnugger. Neglene skal være rensede og kortklippede og der må ikke være neglelak på. Der må ikke være sår på huden i eller omkring det område, der skal opereres. Tag eventuelt 2 Panodil (Pamol, Pinex) á 500 mg 1 time før operationen. Du skal ikke være fastende.

 

Operationen foretages i lokalbedøvelse og tager cirka 45 minutter. Efter operationen bliver foden beskyttet i en blød bandage. Du vil få udleveret en hælsko, som du skal benytte, når du går. Det vil være en god ide, at bruge en sko med lidt hæl på den raske fod, så længe du benytter hælskoen, således at hælhøjden er ens.

 

Under hjemtransporten skal benet holdes højt, læg gerne foden op på bagsædet.

 

Efter operationen

Foden skal holdes højt efter indgrebet for at modvirke smerter, hævelse og gennemsivning af forbindingen. Det vil være en fordel, at have hjælp til daglige gøremål i hjemmet de første dage efter operationen.

 

Forbindingen skal holdes tør indtil første skift i klinikken efter 1 til 3 dage. Smerter og hævelse er i nogen grad forventeligt. Tiltager generne, opstår der nye smerter eller kommer der gennemsivning af forbindingen skal du kontakte Ortopædisk Klinik. Hvis klinikken er lukket, skal du kontakte egen læge eller 1813 med henblik på ekstra kontrol.

 

Cirka en gang i timen skal man bevæge foden, knæ og hofter, for at holde gang i blodomløbet.

Efter fjernelse af tråde, kan det blive nødvendigt med et forfodsaflastende indlæg eller forandringer af fodtøjet af mere permanent art.

Der er en del patienter, som har længerevarende hævelsestendens svarende til den eller de opererede tæer og nogen løshed i mindst ét af tåens led. Stivhed, kan opstå sekundært. Generne plejer dog at blive noget bedre inden for få måneder og det er sjældent nødvendigt med fysioterapi.

 

Smertebehandling

Lokal bedøvelsen varer 2 til 6 timer. At holde foden højt og i ro er den vigtigste forebyggelse af smerter. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan almindelig håndkøbsmedicin benyttes.

Vi anbefaler for voksne:

Tbl. Panodil (samme som Pinex og Pamol) 2 tabletter á 500 mg 4 gange dagligt de første 2 til 3 dage.

Dette kan eventuelt suppleres med:

Tbl. Ipren á 200 mg 3 gange dagligt.

Husk at læse indlægssedlen for det pågældende præparat. Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt, kan man med fordel løsne forbindingen.

 

Arbejde

Patienter med gangbelastende og stående arbejde kan næppe passe et fuldtidsjob før efter 3 til 4 uger, lettere arbejde efter 2 uger.

 

Idræt

Der vil oftest gå mindst 4 uger før det kan lade sig gøre at dyrke idræt. Det afhænger dog meget af, hvilken form for idræt det drejer sig om. En vis hævelsestendens, også efter fysisk aktivitet, er almindeligt i adskillige uger, eventuelt flere måneder efter indgrebet.

Det er nødvendigt at tage hensyn til dette med brug af passende, rummeligt fodtøj, der er fastsiddende, så man ikke får overbelastet tæerne, herunder anvendelse af skiftesko på arbejde.

 

Komplikationer

Hævelse af foden og såromgivelserne er almindeligt de første dage.

Overfølsomhed og tab af følesans lokalt og på oversiden af tåen/tæerne kan opstå, men bedres ofte noget med tiden. Et ømt ar kan også forekomme.

Infektion kan opstå, og vil ofte kunne behandles sikkert med brug af antibiotika. Dette bør i hvert enkelt tilfælde aftales med Ortopædisk Klinik.

Alvorlige komplikationer med større hudproblemer og knogleinfektion er heldigvis sjældne ved disse operationer, men kan gøre det nødvendigt at henvise til sygehus til videre behandling.

Blodpropper er en sjælden, men alvorlig komplikation, der kan føre til, at man skal henvises til sygehus.

Komplikationer modvirkes bedst ved at bevæge fod, knæ og hofte aktivt mindst én gang i timen.

 

Er der noget, der ønskes uddybet nærmere, er henvendelser til klinikken selvfølgelig altid velkomne.

 

Bil 

Man skal være i besiddelse af sin fulde førlighed for at måtte føre motorkøretøj. Du må ikke køre med forbinding på.

 

Mødetid 10 minutter før operationstidspunkt. Beregn ekstra tid til eventuel parkering.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Christian Gottlieb

Speciallæge