AKKREDITERING

Ortopædisk Klinik i Hillerød er i 2018 og i 2021 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

Klinikken har opfyldt alle indikatorer. Den sammenfattende konklusion fra Surveyteamet lyder :

2018:

"Speciallæge i ortopædkirurgi med to ansatte sygeplejersker. Der er arbejdet seriøst med akkrediteringsprocessen og der foreligger flotte dokumenter med fokus på patientsikkerhed, kvalitet og høj faglighed. Surveyteamet finger en yderst kompetent speciallæge og et ligeså engageret og dygtigt personale. Klinikken har gennemgået survey med et flot resultat"

2021:

"Det er en speciallægepraksis i ortopædkirurgi med to ansatte. Der foreligger gennemarbejdede retningslinjer, der er tilpasset klinikkens drift. Kvalitetsarbejdet prioriteres højt, og der er indtryk af en klinik med stort fokus på patientinddragelse, høj faglighed, kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde. Surveyet er gennemført med et flot resultat."

 

Læs hele rapporten fra 2018 her: Surveyrapport 2018 

Læs hele rapporten fra 2021 her: Surveyrapport 2021